Gary Labovitz, Violist – Toronto 2000
archiveportraits2.html